Resultaten

Resultaten Dossier Duurzaam 2017:
72% van de consumenten vindt dat bedrijven een positieve bijdrage aan de maatschappij moeten leveren, maar slechts een kwart vindt dat bedrijven dit ook daadwerkelijk doen

Uit Dossier Duurzaam 2017 blijkt dat bijna driekwart van de consumenten het belangrijk vindt dat bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij, milieu en het welzijn van mensen. 21% vindt echter dat bedrijven dit ook daadwerkelijk doen. De consument hecht weliswaar meer waarde aan duurzaamheid, maar is ook kritisch naar bedrijven: 70% vindt dat bedrijven lang niet altijd eerlijk communiceren over duurzaamheid en MVO en 39% wantrouwt claims over duurzaamheid of MVO. 62% vindt dat bedrijven alleen maar bezig zijn met het maken van winst.

Consumenten staan steeds meer open staan voor duurzaamheid en het wantrouwen neemt af. Zo let bijna de helft van de Nederlandse consumenten (48%) bij de aanschaf van producten of diensten op duurzaamheid. Een aandeel dat tot 2013 constant rond de 30% lag en daarna geleidelijk is gestegen. Ook het vertrouwen in merken neemt toe wanneer deze maatschappelijk verantwoord ondernemen (46% in 2016 en 50% in 2017). Een andere stijgende trend is de toenemende aandacht voor dierenwelzijn (36% in 2015, 41% in 2016 en 45% in 2017). Daarnaast is 32% bereid extra te betalen voor duurzame producten, in 2016 was dit nog 29%.

Gemiddeld vinden consumenten dat bedrijv

en te weinig over duurzaamheid communiceren: 41% ziet hier te weinig over, terwijl 29% aangeeft dat bedrijven teveel communiceren. Van de consumenten die positief tegenover MVO staan, vindt zelfs meer dan de helft dat bedrijven onvoldoende communiceren. Er moet wel worden opgepast met de wijze waarop bedrijven dat doen, er is een toename in consumenten dat zoveel reclame over duurzaamheid ziet, dat ze er genoeg van krijgen (van 32% naar 36%).

De consument heeft een beperkt kennisniveau. Slechts 46% van de consumenten kan een voorbeeld noemen van een bedrijf dat echt actief is in duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen. De overige 54% heeft geen idee. Het duurzame imago wordt vaak gebaseerd op een algemeen gevoel dat consumenten bij een bepaald bedrijf hebben. Niet op basis van kennis over hetgeen bedrijven daadwerkelijk doen op het gebied van duurzaamheid.


Binnen Dossier Duurzaam wordt onderscheid gemaakt tussen vijf segmenten met elk een andere houding ten aanzien van duurzaamheid. De Aanjagers, Sympathisanten en Welwillenden hebben een positieve basishouding. Daarnaast zijn er de Onverschilligen en Afwijzers die duurzaamheid niet belangrijk vinden en er nauwelijks op letten. De segmenten met een positieve basishouding zijn in totaal gegroeid van 55% in 2016 naar 59% dit jaar. In 2015 was dit nog 50%. Nederland wordt steeds groener, maar loopt daarmee nog achter op België, Duitsland en Frankrijk waar de duurzamere segmenten een ruimere meerderheid binnen de samenleving innemen.

Zie ook de infographic met enkele belangrijke resultaten: Dossier-Duurzaam-2017-Infographic.pdf

Resultaten Dossier Duurzaam 2016: Duurzaamheid bij consument in de lift

De houding van Nederlandse consumenten ten aanzien van duurzaamheid is het afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd. De helft let op duurzaamheid bij zijn aankopen. Vorig jaar was dat 42%. Ook wil een ruime meerderheid dat bedrijven hen helpen bij het maken van duurzame of bewuste keuzes. Terwijl slechts 19% vindt dat bedrijven dat goed doen.

Eigen verantwoordelijkheid
Het aandeel consumenten, dat het belangrijk vindt dat bedrijven duurzaam ondernemen, is in 2016 gestegen van 64% naar 71%. Men ervaart daarbij vaker een eigen verantwoordelijkheid. Bijna de helft van de consumenten (49%) let bij de aanschaf van producten op duurzame aspecten. Vorig jaar was dat nog 42% en in 2013 slechts 30%.

In de volle breedte
Of het nu om energie, witgoed, financiële diensten of voedsel gaat, opvallend is dat in de meeste sectoren de aandacht voor duurzaamheid bij de aankoop toeneemt. Men let daarbij niet alleen meer op het milieu (42%), maar ook op dierenwelzijn (41%) en fair trade (47%). De positievere houding blijkt ook uit het stijgend aandeel consumenten dat zelf actief informatie over duurzaamheid zoekt bij de aanschaf van nieuwe producten. Eén op de vijf vindt duurzaamheid belangrijker dan de prijs-kwaliteit verhouding. In 2015 was dat nog 17%.

Resultaten Dossier Duurzaam 2015: Duurzame aankoop doet er steeds meer toe bij consumenten

 

Een derde denkt daarmee bedrijven te bewegen duurzamer te werken.

Steeds meer consumenten vinden dat ze met hun duurzame aankopen ook echt verschil kunnen maken. Voor ruim vier van de 10 consumenten spelen duurzame aspecten een belangrijke rol bij de aanschaf van producten of diensten. Voor het eerst denkt meer dan 30% dat het met zijn aankopen aanbieders kan bewegen duurzamer te werken. Na een jarenlange stijging neemt de scepsis ten aanzien van communicatie over duurzaamheid dit jaar af. Dat blijkt uit Dossier Duurzaam 2015, het grootschalige consumentenonderzoek van GfK en marketingbureau b-open naar de houding van de Nederlandse consument ten aanzien van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Zie hier het volledige persbericht en hier de infographic.


Bekijk hier de vijf lessen uit vijf jaar Dossier Duurzaam:


Bekijk hier highlights van eerdere resultaten: