Resultaten Dossier Duurzaam 2017 beschikbaar
72% van de consumenten vindt dat bedrijven een positieve bijdrage aan de maatschappij moeten leveren
Slechts een kwart vindt dat bedrijven dit ook daadwerkelijk doen

Uit Dossier Duurzaam 2017 blijkt dat bijna driekwart van de consumenten het belangrijk vindt dat bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij, milieu en het welzijn van mensen. 21% vindt echter dat bedrijven dit ook daadwerkelijk doen. De consument hecht weliswaar meer waarde aan duurzaamheid, maar is ook kritisch naar bedrijven: 70% vindt dat bedrijven lang niet altijd eerlijk communiceren over duurzaamheid en MVO en 39% wantrouwt claims over duurzaamheid of MVO. 62% vindt dat bedrijven alleen maar bezig zijn met het maken van winst.

Zie voor enkele highlight resultaten de infographic: Dossier-Duurzaam-2017-Infographic.pdf


Achtergrond Dossier Duurzaam

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat de laatste jaren hoog op de agenda van veel bedrijven en merken. Toch ontbreekt het bij de meesten aan gedegen kennis om het op een structurele manier aan te pakken. Er wordt nog veel “op gevoel” gedaan en gestuurd.

Tegelijkertijd zijn de termen ‘groen’ en ‘duurzaam’ aan slijtage onderhevig. Omdat zoveel bedrijven op dezelfde manier communiceren over duurzaamheid dreigt de consument steeds meer slachtoffer van duurzaamheid te worden, terwijl we hem zo hard nodig hebben. De consument moet weer de held worden waarnaar we luisteren. Wat weet en vindt de consument van duurzaamheid en wat doet hij ermee? Zie ook dit filmpje.

Dossier Duurzaam verschaft inzicht in de kennis, houding en het gedrag van consumenten rondom duurzaamheid en de ontwikkeling daarvan in de tijd. Daarnaast wordt het effect van duurzame of maatschappelijk verantwoorde initiatieven en activiteiten op de ‘duurzame merkwaarde’ gemeten. Daarmee ontstaat een essentieel sturingsinstrument voor de evaluatie en ontwikkeling van MVO-initiatieven en de communicatie daarover.

Hiermee kan Dossier Duurzaam bedrijven helpen om relevanter bezig te zijn met MVO en hier ook meer (merk)waarde mee te creëren. Dossier Duurzaam is uniek. Het stelt de consument centraal, pakt duurzaamheid bij de wortels aan, ziet duurzaamheid als serious business en niet als hype en creëert niet alleen kennis, maar maakt het ook toepasbaar.