Resultaten Dossier Duurzaam 2016: Duurzaamheid bij consument in de lift

De houding van Nederlandse consumenten ten aanzien van duurzaamheid is het afgelopen jaar aanzienlijk verbeterd. De helft let op duurzaamheid bij zijn aankopen. Vorig jaar was dat 42%. Ook wil een ruime meerderheid dat bedrijven hen helpen bij het maken van duurzame of bewuste keuzes. Terwijl slechts 19% vindt dat bedrijven dat goed doen. Klik hier voor meer informatie.


Achtergrond Dossier Duurzaam

Duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat de laatste jaren hoog op de agenda van veel bedrijven en merken. Toch ontbreekt het bij de meesten aan gedegen kennis om het op een structurele manier aan te pakken. Er wordt nog veel “op gevoel” gedaan en gestuurd.

Tegelijkertijd zijn de termen ‘groen’ en ‘duurzaam’ aan slijtage onderhevig. Omdat zoveel bedrijven op dezelfde manier communiceren over duurzaamheid dreigt de consument steeds meer slachtoffer van duurzaamheid te worden, terwijl we hem zo hard nodig hebben. De consument moet weer de held worden waarnaar we luisteren. Wat weet en vindt de consument van duurzaamheid en wat doet hij ermee? Zie ook dit filmpje.

Dossier Duurzaam verschaft inzicht in de kennis, houding en het gedrag van consumenten rondom duurzaamheid en de ontwikkeling daarvan in de tijd. Daarnaast wordt het effect van duurzame of maatschappelijk verantwoorde initiatieven en activiteiten op de ‘duurzame merkwaarde’ gemeten. Daarmee ontstaat een essentieel sturingsinstrument voor de evaluatie en ontwikkeling van MVO-initiatieven en de communicatie daarover.

Hiermee kan Dossier Duurzaam bedrijven helpen om relevanter bezig te zijn met MVO en hier ook meer (merk)waarde mee te creëren. Dossier Duurzaam is uniek. Het stelt de consument centraal, pakt duurzaamheid bij de wortels aan, ziet duurzaamheid als serious business en niet als hype en creëert niet alleen kennis, maar maakt het ook toepasbaar.